DİLEKÇELER

 1. Askerlik İşlemleri Dilekçesi
 2. Kayıt Dondurma Dilekçesi
 3. Kayıt Sildirme Dilekçesi
 4. Öğrenci Belgesi İstek Dilekçesi
 5. Transkript İstek Dilekçesi
 6. Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi-Formu
 7. Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildiim Dilekçesi (Misafir Öğretim Üyesi)

 

FORMLAR

       YÜKSEK LİSANS

 1. Tezli Yüksek Lisans Teze Başlama Öneri Formu*
 2. Tezsiz Yüksek Lisans Projeye Başlama Öneri Formu*
 3. Tezli Yüksek Lisans/Doktora Tez Adı-Konusu Değişikliği Öneri Formu*
 4. Tezsiz Yüksek Lisans Proje Adı-Konusu Değişikliği Öneri Formu*
 5. Tezli Lisansüstü (Tezli Y.L. ve Doktora) Programları Danışman Değişikliği Öneri Formu
 6. Tezsiz Y.L. Danışman Değişikliği Öneri Formu

             Tezli Yüksek Lisans Tez Teslim  (özet şema için tıklayınız)

 1. Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (eabd)
 2. Tezli Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Tez-Proje Teslim Tutanağı (öğrenci)
 3. Tezli Yüksek Lisans Jüri Üyesinin Tez İnceleme Değerlendirme Formu (jüri Üyesi)
 4. Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu (danışman)
 5. Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı (Jüri Üyeleri)

 

             Tezsiz Yüksek Lisans Proje Teslim

 1. Tezsiz Yüksek Lisans Proje Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (eabd)
 2. Tezsiz Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Tez-Proje Teslim Tutanağı (öğrenci)
 3. Tezsiz Yüksek Lisans Jüri Üyesinin Proje İnceleme Değerlendirme Formu (jüri Üyesi)
 4. Tezsiz Yüksek Lisans Proje Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu (danışman)
 5. Tezsiz Yüksek Lisans Proje Savunma Sınavı Tutanağı (Jüri Üyeleri)

 

         DOKTORA

 1. Tezli Lisansüstü (Tezli Y.L. ve Doktora) Programları Danışman Değişikliği Öneri Formu
 2. Tez Konusu Öneri Formu*
 3. Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu

              Doktora Yeterlik Sınavı

 1. Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi (öğrenci)
 2. Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Atama Formu (eabd)
 3. Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı (Jüri Üyeleri)
 4. Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı (Jüri Üyeleri)
 5. Doktora Yeterlik Komitesi Yeterlik Sınavı Sonuç Raporu(tik)
 6. Doktora Yeterlilik Komitesi Ek Ders Önerisi Tutanağı (tik)
 7. Doktora Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Soru Kağıdı
 8. Doktora Yeterlik Sınavı Sözlü Sınav Soru Kağıdı

             Tez İzleme

 1. Tez İzleme Komite Atama Formu (eabd)
 2. Tez İzleme Komite Rapor Formu (tik)
 3. Tez İzleme Toplantı Tarihi Bildirim Dilekçesi (danışman)

             Tez Teslim

 1. Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (eabd)
 2. Doktora Jüri Üyelerine Tez-Proje Teslim Tutanağı (öğrenci)
 3. Doktora Tez Değerlendirme Formu (Kişisel Rapor) (jüri Üyesi)
 4. Doktora Tez Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu (danışman)
 5. Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı (Jüri Üyeleri)

 

         DİĞER ORTAK FORMLAR

             Öğrenci

 1. İlişik Kesme Formu
 2. Farklı Enstitüden Ders Alma Formu
 3. Lisansüstü Egitimi Başvuru Formu
 4. Ortak Danışman Atama Formu
 5. Uzmanlık Alan Dersi Raporu Formu (Tüm Tezli Öğrenciler İçin)
 6. Danışman Tercihi Formu (Yeni Öğrenciler İçin)*
 7. Tez Veri Formu
 8. Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu
 9. İntibak/Muafiyet Formu*

             Anabilim Dalları ve Öğretim Üyeleri

 1. Ders Planı Formu
 2. Tezli Yüksek Lisans Seminer Tutanağı
 3. Doktora Programı Seminer Tutanağı
 4. Sınav Sonuç Formu
 5. Mezuniyet Raporu
 6. Yeni Ders Teklifi Formu
 7. Öğrenci Tez Savunma Aşaması Kayıt Çizelgesi
 8. Danışman Görevlendirme Formu (Yeni Kayıt Öğrenciler İçin)
 9. Danışman Değerlendirme Formu
 10. ÖYP Faaliyet Formu
 11. Ders Değişiklik Formu

Etiket: Dilekçe ve Formlar