Enstitü Müdürü

Prof.Dr.

Fehime Jülide Hızal Yücesoy

Enstitü Müdürü Yrd.

Doç.Dr.

Didem Saloğlu Dertli

Enstitü Müdür Yrd.

Dr.Öğr.Üyesi

Sunay Türkdoğan