2018-2019 Bahar Yarıyılı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Aday Öğrenciler

 

2018 – 2019 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Yeni Öğrenci

Başvurusu için Önemli Tarihler


Kesin Kayıt Tarihleri

04 Şubat 2019 – 06 Şubat 2019

Yedek Kayıt Tarihi 

07 Şubat 2019

Derse Yazılma

04 Şubat 2019– 08 Şubat 2019

Güz Yarıyılı Ders Başlangıcı

11 Şubat 2019 Pazartesi


Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler

(Kesin kayıtta istenen belgelerin asılları, asıllarının gösterilmesi şartıyla fotokopileri veya noter onaylı suretleri kabul edilecektir.) 

1.

Lisansüstü Eğitimi Kayıt Formu, ( Enstitü web sayfasından temin edilebilir )      

2.

Beş (5) adet vesikalık fotoğraf

3.

ALES Sonuç Belgesi

4.

Yüksek Lisans programları için Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi.

Yurt dışından alınan Diplomanın denklik belgesi ve tercüme edilmiş tasdikli sureti.

5.

Doktora programları için, Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları veya Mezuniyet

Belgeleri. Yurt dışından alınan Diplomaların denklik belgeleri ve tercüme edilmiş tasdikli suretleri.

6.

Yüksek Lisans programları için Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript) 

7.

Doktora programları için, Lisans ve Yüksek Lisans Not Döküm Belgeleri (Transkript)

8.

Son beş yılda alınmış ve geçerlik süresi dolmamış Yabancı Dil Sınavı (YDS veya YÖKDİL, ÜDS, KPDS veya Eşdeğer) Sonuç Belgesi,

9.

T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi,

10.

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı,

Etiket: 2018-2019 Bahar Yarıyılı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Aday Öğrenciler