2019-2020 Güz Yarıyılı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yabancı Uyruklu Aday Öğrenciler

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar:

1.

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi (Tercüme edilmiş)

2.

Denklik Belgesi

3.

Not Döküm Belgesi (Transkript) (Tercüme edilmiş)

4.

Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizeli Pasaport Örneği

5.

TÖMER sertifikası

Etiket: 2019-2020 GÜZ YARIYILI KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN YABANCI UYRUKLU ADAY ÖĞRENCİLER