2020-2021 Güz Yarıyılında, ders kayıtları 28 Eylül-04 Ekim 2020 tarihleri arasında, ders ekleme / bırakma değişiklikleri ise 05-09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ders ekleme / bırakma haftasında  Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) bulunan “Ders Kayıt Formu” çıktısının 3 kopyası öğrenci ve danışmanı tarafından imzalanarak, 1 kopyanın öğrencide, 1 kopyanın danışmanda kalması, 1 kopyanın ise EABD Başkanlığı kanalıyla Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği ABD Başkanlığı (Güncellendi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Başkanlığı (Güncellendi)

Polimer Malzeme Mühendisliği ABD Başkanlığı

Kimya Mühendisliği ABD Başkanlığı (Güncellendi)

Endüstri Mühendisliği ABD Başkanlığı (Güncellendi)

Adli Bilişim ABD Başkanlığı

Su Ürünleri ABD Başkanlığı

Ulaştırma Mühendisliği ABD Başkanlığı  (Güncellendi)

Etiket: 2020-2021 GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMLARI