**ÖNEMLİ : BÜTÜN FORMLAR BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMALIDIR.
    ELLE DOLDURULAN FORMLAR KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

DİLEKÇELER

 1. Kayıt Dondurma Dilekçesi
 2. Kayıt Sildirme Dilekçesi
 3. Öğrenci Belgesi İstek Dilekçesi
 4. Transkript İstek Dilekçesi
 5. Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi-Formu
 6. Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildiim Dilekçesi (Misafir Öğretim Üyesi)
 7. Askerlik İşlemleri Dilekçesi 

 

FORMLAR

       YÜKSEK LİSANS

 1. Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu (YENİ)
 2. Tezsiz Yüksek Lisans Projeye Başlama Öneri Formu*
 3. Tezli Yüksek Lisans/Doktora Tez Adı-Konusu Değişikliği Öneri Formu (YENİ)
 4. Tezsiz Yüksek Lisans Proje Adı-Konusu Değişikliği Öneri Formu*
 5. Tezli Lisansüstü (Tezli Y.L. ve Doktora) Programları Danışman Değişikliği Öneri Formu
 6. Tezsiz Y.L. Danışman Değişikliği Öneri Formu

             Tezli Yüksek Lisans Tez Teslim  

 1. Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri ve Tarih Bildirim Formu (eabd) (YENİ)
 2. Tezli Yüksek Lisans Tez Teslim Tutanağı (öğrenci) (YENİ)
 3. Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı (Jüri Üyeleri) (YENİ)
 4. İmza Sayfası

            Tezsiz Yüksek Lisans Proje Teslim

 1. Tezsiz Yüksek Lisans Proje Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (eabd)
 2. Tezsiz Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Tez-Proje Teslim Tutanağı (öğrenci)
 3. Tezsiz Yüksek Lisans Proje Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu (danışman)
 4. Tezsiz Yüksek Lisans Proje Savunma Sınavı Tutanağı (Jüri Üyeleri)

         DOKTORA

 1. Tezli Lisansüstü (Tezli Y.L. ve Doktora) Programları Danışman Değişikliği Öneri Formu
 2. Tez Önerisi Savunma Sınavı Tarih Bildirim Dilekçesi (danışman) (YENİ)
 3. Tez Adı ve İçeriği Öneri Formu (YENİ)
 4. Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu (YENİ)

              Doktora Yeterlik Sınavı

 1. Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi (öğrenci)
 2. Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Atama Formu (eabd)
 3. Doktora Yeterlik Komitesi Yeterlik Sınavı Sonuç Raporu (YENİ)
 4. Doktora Yeterlilik Komitesi Ek Ders Önerisi Tutanağı (tik)

             Tez İzleme

 1. Tez İzleme Komite Atama Formu (eabd) (YENİ)
 2. Tez İzleme Komite Rapor Formu (tik) (YENİ)
 3. Tez İzleme Toplantı Tarihi Bildirim Dilekçesi (danışman) (YENİ)
 4. Doktora Tez İzleme Raporu (YENİ)

             Tez Teslim

 1. Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (eabd) (YENİ)
 2. Doktora Tez Teslim Tutanağı (öğrenci) (YENİ)
 3. Doktora Tez Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu (danışman)
 4. Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı (Jüri Üyeleri) (YENİ)

 

         DİĞER ORTAK FORMLAR

             Öğrenci

 1. İlişik Kesme Formu
 2. Farklı Enstitüden Ders Alma Formu
 3. Lisansüstü Egitimi Başvuru Formu
 4. Ortak Danışman Atama Formu
 5. Uzmanlık Alan Dersi Raporu Formu (Tüm Tezli Öğrenciler İçin)
 6. Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu
 7. İntibak/Muafiyet Formu*
 8. Program Dışı Ders Alma Formu
 9. Yabancı Öğrenci Öğrenim Ücreti Bilgilendirme Formu

             Anabilim Dalları ve Öğretim Üyeleri

 1. Ders Planı Formu
 2. Tezli Yüksek Lisans Seminer Tutanağı
 3. Doktora Programı Seminer Tutanağı
 4. Sınav Sonuç Formu
 5. Mezuniyet Raporu
 6. Yeni Ders Teklifi Formu
 7. Öğrenci Tez Savunma Aşaması Kayıt Çizelgesi
 8. Danışman Görevlendirme Formu (Yeni Kayıt Öğrenciler İçin)
 9. Ders Değişiklik Formu

Etiket: Dilekçe ve Formlar