Sevgili Öğrenciler,

Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ ne hoş geldiniz!

Enstitümüz, akademi, eğitim ve endüstride kariyer amacıyla etkin ve kaliteli eğitim imkanları sunmakta; farklı mesleki ve disiplinler arası lisansüstü programlarda mevcut güçlü akademik kadrosuyla dünya literatürüne önemli katkılar sağlamaktadır. Lisansüstü eğitimde temel önceliğimiz, bilim ve teknolojideki hızlı gelişim ve değişimlere kolayca adapte olan, problem çözme kabiliyetine sahip, çağdaş teknolojinin ileri uzmanlık bilgisi ihtiyacını karşılayan, iletişim ve liderlik yetileri güçlü, akademide ve endüstride katma değer yaratacak nitelikli bireyler yetiştirmektir. Üç büyük sanayi şehrinin (İstanbul, Kocaeli ve Bursa) merkezinde yer alan üniversitemizde, lisansüstü programlarımız, eğitim ve akademik kariyerin yanısıra ARGE ve inovasyona önem veren endüstri mensuplarına, mesleki kariyerlerinde gelişme ve üniversite/sanayi işbirliği imkanlarını da sunmaktadır.

Lisansüstü programlara katılan öğrencilerimiz için ulusal ve uluslararası değişim programlarıyla eğitim ve araştırma faaliyetlerini geliştirme imkanı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, FARABİ programı ile yurtiçi, ERASMUS+ ve MEVLANA programları ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında kısmi olarak eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. Bu programlar, öğrencilerimize diğer yükseköğretim kurumlarının akademik çalışma kültürünü tecrübe ederek küresel çapta deneyimlerini ve yeteneklerini geliştirme imkanı da sunacaktır.

Sizleri yaşam boyu başarı temennisiyle bu ailenin bir üyesi olmaya davet ediyoruz.

Doç. Dr. Sunay TÜRKDOĞAN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Etiket: Müdür Mesajı