Misyon:

Fen ve mühendislik alanlarında, bilime, yenilikçi ve analitik düşünceye dayalı, etik değerleri benimsemiş, lisansüstü eğitimde ve bilimsel araştırmalarda sorgulayıcı, araştırıcı, çözümleyici ve yapıcı düşünce anlayışına sahip bilim insanları ve konusunda uzman bireyler kazandırmak; kamu-üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek toplumun ve ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak araştırmaları gerçekleştirmek ve teknolojileri üretmektir.

Vizyon:

Güncel, yenilikçi ve dinamik eğitim anlayışıyla desteklenmiş, araştırma etiğini ve sistematiğini sahiplenmiş akademisyen ve uzmanlar yetiştirerek ülkemizde ve dünyada önde gelen enstitüler arasında yer almaktır.

 

HEDEFLERİMİZ

  1. Nitelikli lisansüstü eğitim programlarını arttırmak.
  2. Lisansüstü derslerin, gerçekleştirilmesi planlanan Ar-Ge çalışmalarına alt yapı oluşturacak şekilde evrensel Eğitim-Öğretim standartlarına uygun olarak verilmesini sağlamak.
  3. Yerel ve ulusal endüstriyel ihtiyaçlara hizmet edecek şekilde nitelikli lisansüstü tez çalışma konularının belirlenmesini sağlamak.
  4. Lisansüstü tez çıktılarının, endüstriyel alanda ve uluslararası akademik platformda paylaşılacak nitelikte olmasını sağlamak.
  5. Uluslararası  Araştırma Kurumlarıyla işbirliklerini arttırmak.
  6. Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

  1. Yerel ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda evrensel araştırma, teknoloji ve yenilikleri takip etmek,
  2. Ar-Ge faaliyetlerini, tez projeleri ve çalışmaları kapsamında kamu-üniversite-sanayi üçgeni dâhilinde gerçekleştirmek,
  3. Etik değerlere ve hukuki ilkelere bağlı, girişimci, yenilikçi, akademisyen ve uzmanlar yetiştirebilmek için bilimsel faaliyetlerde bulunmak,
  4. Ders planı-müfredatlarını, Ar-Ge çalışmalarını, enstitü içi ve üst yönetim içerisindeki idari ilişkileri toplam kalite yönetimi anlayışıyla sürdürmektir.
..

Etiket: Misyon & Vizyon