Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2020 Yılı 2.dönem proje başvuruları  15 - 30 Ekim tarihleri arasında  BAP otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır. Proje başvurularınızı BAP otomasyon sisteminden tamamladıktan sonra BAP Ofis’e gönder butonuna basarak sistemden birimimize gönderilmesi ve bir ıslak imzalı nüshasının elden teslim edilmesi gerekmektedir.

 

BAP Komisyonunun 2020 yılı için belirlemiş oluğu proje destek tutarları şöyledir:

  • Araştırma Projeleri:  35.000 TL
  • Yüksek Lisans Tez Projeleri:  9.000 TL
  • Doktora Tez Projeleri:  13.500 TL
  • Öğrenim Kalitesini Geliştirme Projeleri: 35.000 TL
  • Öncelikli Alanlar:  40.000 TL
  • Altyapı Geliştirme Projeleri:  limit belirlenmemiştir

          

Proje başvurunuza  hazırlık için Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesine http://bap.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/bilimsel-arastirma-projeleri-yonergesi-3-3-2 linkinden, BAP Proje İşlemleri ile ilgili  kılavuza  http://bap.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/proje-islemleri-kullanim-kilavuzu linkinden ulaşabilirsiniz. 

Etiket: BAP, Proje